dissabte, 6 de febrer de 2010

CALENDARI I ASTRONOMIA (V. El dia)

EL DIA ASTRONÒMIC

Depèn del cicle de Rotació de la Terra sobre un eix imaginari que va des del Pol Nord al Pol Sud.

El gir de rotació de la Terra va d’oest a est, al contrari del moviment aparent del Sol, i el dividim en 24 hores.

Així, cada gir de la Terra sobre ella mateixa determina un dia astronòmic.

La durada total d’aquest gir respecte a les estrelles és de 23 hores, 56 minuts i 4’1 segons.

Segons la posició que ocupem en relació a la latitud i la longitud terrestre, les hores de sol i d’ombra varien. A l’estiu hi ha més hores de sol que a l’hivern.

Aquí tenim una imatge de la península ibèrica quan el Sol ja va a pondre’s, a les 18 hores (18 de novembre de 2000)